DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
Rychlá navigace

Pořádané akce


<< <
 • 1989
 • 1995
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
> >>

Vzpomínkové shromáždění u příležitosti 110. výročí narození prof. Borůvky

Společnost Otakara Borůvky ve spolupráci s Ústavem matematiky a statistiky přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a brněnskou pobočkou Matematického ústavu AV ČR

Dne 11. května 2009 v Brně.

Program akce:

13.00
čestné pohřebiště města Brna:
Položení kytice na hrob Otakara Borůvky
14.30
Přírodovědecká fakulta (Kotlářská 2, Brno), Ústav matematiky, budova B8, posluchárna M5 – 1.NP:
V rámci Semináře z dějin matematiky 110 let od narození O. Borůvky přednáška s projekcí medailonu ČT
15.30
Přírodovědecká fakulta, ÚM, budova B8, pracovna 02021c – 2.NP:
Zavzpomínání na profesora Borůvku v "jeho" pracovně
16.00
Přírodovědecká fakulta, ÚM, budova B8, zasedací místnost – 2.NP:
Společné posezení u cimbálu...


Odhalení pamětní desky Otakara Borůvky


IV. Česko-Slovenské soustředění Matematické olypiády 2009

pod patronací Společnosti Otakara Borůvky

Hlavní tradiční náplní soustředění je cyklus přednášek k jednotlivým matematickým oborům, zaměřených na řešení nestandardních úloh olympijského kalibru. Součástí týdenního soustředění je opět individuální soutěž v řešení úloh.

Dne 13.-18. června 2009 na Gymnáziu v Uherském Hradišti (Velehradská třída 218).

Přednáškový program akce:

neděle
Příjezd následovaný večeří v restauraci pro 14 osob
pondělí
Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.: "Teorie čísel"
úterý
RNDr. Pavel Calábek, CSc.: "Funkcionální rovnice a jiné algebraické vlohy"
středa
Mgr. Martin Panák, Ph.D.: "Kombinatorika"
čtvrtek
Mezinárodní soutěž matematiků středních škol
pátek
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.: "Syntetická planimetrie"
Odjezd po obědě ve Školicím středisku

Lektoři
Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. (Masarykova univerzita, Brno)
RNDr. Pavel Calábek, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc)
Mgr. Martin Panák, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc)

Czech IMO Team
David Klaška (19 let, Brno)
Jan Matějka (19 let, České Budějovice)
Josef Ondřej (19 let, Zubří)
Samuel Říha (19 let, Brno)
Josef Tkadlec (19 let, Praha)
Jan Vaňhara (19 let, Holešov)

Slovak IMO Team
Martin Bachratý (18 let, Žilina)
Peter Csiba (18 let, Bratislava)
Eduard Eiben (19 let, Košice)
Michal Hagara (17 let, Bratislava)
Filip Sládek (17 let, Námestovo)
Jakub Uhrik (19 let, Bratislava)
Mgr. Martin Potočný (Gymnázium Novohradská, Bratislava) - pedagogický vedoucí


IV. Setkání českých a slovenských matematiků 2009

Společnost Otakara Borůvky a Společnost Michala Greguše
ve spolupráci s Gymnáziem Uherské Hradiště


Dne 17. června 2009 na Gymnáziu v Uherském Hradišti (Velehradská třída 218).

Program akce:

13.30
Představení Společnosti Otakara Borůvky, Společnosti Michala Greguše a sponzorů
14.30
Odborná přednáška s využitím geometrického programu Cabri
15.00
Vyhlášení výsledků soutěže nejlepších českých a slovenských matematiků středních škol
15.30
Neformální setkání, vzpomínky, matematické úvahy