DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
view the website in English

Jste-li členem Společnosti Otakara Borůvky, pod přihlášením budete mít přístupné interní dokumenty a informace spolku. Podejte žádost o členství a po ověření Vašeho e-mailu a odsouhlasení ze strany spolku, se můžete odkudkoli přihlásit.

Vyplňte vše Odeslat

Přihlášení pro členy spolku

Zapomenuté heslo / změna hesla

Nové heslo
Heslo znovu
Váš e-mail

Žádost o členství

Přihlašuji se tímto za člena spolku Společnost Otakara Borůvky za podmínek podle jeho stanov a svou účastí vyplývající z členství se zavazuji přispívat k dosahování cílů tohoto spolku.

Současně pro účely vedení mé osoby v seznamu členů spolku uvádím tyto údaje:

[Tituly] Křestní jméno Příjmení [Tituly]


Ulice, č.p. Město PSČ Stát


[Telefonní kontakt]


E-mail


Pohlaví
žena     muž

Nové heslo


Heslo znovuPo potvrzení tlačítkem Vám bude na e-mail uvedený při registraci zaslána zpráva.
Pro dokončení registrace klikněte na odkaz v e-mailu.


Odesláním údajů souhlasíte se zpracováním a zveřejněním osobních údajů:
v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon o ochraně osobních údajů“), dobrovolně uděluji souhlas Společnosti Otakara Borůvky, spolek, IČ: 687 27 046, se sídlem Žižkova 22, 616 00 Brno (dále jen SOB), jako správci údajů, aby zpracovával všechny moje osobní údaje, které jsem mu sdělil v souvislosti se svým členstvím v tomto spolku., a to včetně práva na zveřejnění mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, povolání, funkce, či jiné určení mého působení a údajů uvedených v přihlášce za člena SOB.
Dále prohlašuji, že mne správce údajů informoval o tom, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, i o mých právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že mám právo přístupu k nim, právo na opravu těchto údajů a též v případě, že zjistím, nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu od správce požadovat vysvětlení a též odstranění takto vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidací mých osobních údajů, a to bezplatně.