DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
zobrazit stránku v češtině

Towards the end of 1992, when Prof. Borůvka was still alive and with his consent, the Otakar Borůvka Foundation was established.
“I was very excited when my former students and current colleagues and fellows, professor Neuman, docent Fuchs and docent Půža came to me in September and October 1992 with the idea to establish a foundation for the development of mathematics, which would bear my name. And yes, I think I am humble and I know my name in the title is not the most important, but the whole concept was in line with my ideals. The intention of my colleagues was carefully elaborated – to promote the development of sciences, mostly mathematical, and their application in particular. I really liked that and that was what I was advocating for – strictly individual, targeted support to talented and promising students or colleagues who, with the help of the foundation, could move mathematical sciences another step forward. It was me who was honored, not the foundation, as in the future, when I am not among my friends anymore, it would bear my name, the name of one of many mathematicians who has knowingly, and let me emphasize that again, chosen this beautiful science over everything else in his life.” (Otakar Borůvka)

In accordance with Act No. 227/1997, on Foundations and Endowment Funds, the Otakar Borůvka Foundation was transformed in 1999 to the Otakar Borůvka Company, civic association, and in accordance with Act No. 83/1990 , on Association of Citizens, it was transformed to the Otakar Borůvka Company, association in 2018.

The activities of the Otakar Borůvka Company association are focused on the fulfilment of generally beneficial goals, based on the development of sciences in general and mathematical sciences and their applications, to support young mathematical talents in particular.
Since 2006, the Otakar Borůvka Company in cooperation with the Union of Czech Mathematicians and Physicists and the Grammar School in Uherské Hradiště have held the Workshop of Six-Member Representation Teams of the Czech and Slovak Republic for the International Mathematical Olympics, whose first ten years were funded exclusively from non-government resources acquired by the Otakar Borůvka Company from private sponsors supporting the development of young mathematical talents. The first workshop took place in 2006 in Hluk u Uherského Hradiště, then every year in the Regional Education Centre in Uherské Hradiště.
The Otakar Borůvka Company would like to thank doc. RNDr. Jaromír Šimša, Chairman of the Central Committee of the Mathematical Olympics of UCMP, for the excellent cooperation and organization of the professional part of these workshops, whose programme has always been perfectly prepared and played an important role in the preparation of the representatives from both countries.
The Company would also like to thank doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., Headmaster of the Grammar School in Uherské Hradiště, for the excellent organization of the annual Meeting of Czech and Slovak Mathematicians at the Grammar School in Uherské Hradiště, devoted to the memories of Otakar Borůvka, a graduate from the grammar school, Michal Greguš and other important mathematical personalities, as well as current professional topics.

This event is regularly supported by significant personalities from the professional and social life, including:

  • RNDr. Petr Nečas, Prime Minister of the Czech Republic (2011),
  • RNDr. Luděk Niedermayer, Vice-Governor of the Czech National Bank (2006),
  • Doc. RNDr. Jiří Rákosník, CSc., Director of the Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic (2018),
  • Mgr. Michal Bulant, PhD, Vice-Rector of the Masaryk University in Brno (2018),
  • Prof. RNDr Jozef Masarik, CSc., Dean of the Faculty of Mathematics and Physics of the Comenius University in Bratislava (2015),
  • PhDr. Jiří Mihola, Chairman of the Subcommittee for Universities and Science of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic (2017),
  • Mgr. Petr Hladík, 1st Deputy to the Mayor of Brno (2018).

Fill all Send

News

Slavnostní seminář k 95. výročí vyřešení minimálního problému prof. Borůvkou

Seminář pořádaný Masarykovou univerzitou (MU) a Společností Otakara Borůvky (SOB) s jejich partnery: Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy (MFF UK), Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě (FMFI UK), Fakultou informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) a Ústavem matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (ÚMS PřF MU) proběhl v novém termínu 30. května 2022 v Univerzitním kině Scala v Brně místo původního termínu 1. prosince 2021, který byl kvůli pandemii covidu-19 zrušen.

Seminář pozdravili významní hosté: Ing. Robert Plaga Ph.D., náměstek ministerstva školství, prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA (místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP), prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (děkan FI MU), doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. (emeritní proděkan MFF UK), doc. RNDr. Robert Jajcay, DrSc. (první proděkan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Komenského univerzity Bratislava), doc. Dr. Ing. Miroslav Rozložník, DSc. (zástupce ředitele MÚ AV ČR), doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. (předsedkyně JČMF), Mgr. Jiří Nantl, LL.M. (náměstek hejtmana Jihomoravského kraje).

Ústřední přednášku semináře, věnovanou Borůvkovu algoritmu, kterým v roce 1926 vyřešil efektivní rozvedení elektrické sítě na Moravě, přednesl prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

Cílem semináře bylo mladé generaci i široké veřejnosti připomenout význam a velikost Borůvkova díla pro světovou matematiku, i obrovský význam jeho práce pro praxi.

Chtěli jsme společně s účastníky semináře také pocítit oprávněnou hrdost, že minimální problém vyřešil právě český matematik, Otakar Borůvka, profesor Masarykovy univerzity, vědec světového formátu, skvělý učitel a vzácný člověk.

Semináře se zúčastnilo cca 100 účastníků z vysokých škol v Brně a odborné veřejnosti včetně studentů středních škol se zájmem o informatiku a matematiku, z Univerzity Karlovy, z Komenského univerzity v Bratislavě i Jednoty českých matematiků a fyziků a Společnosti Otakara Borůvky. Velice nás potěšila také účast asi 25 studentů z gymnázia na třídě Kpt. Jaroše.

Podrobné informace o semináři, včetně fotogalerie a videozáznamu, naleznete na stránce ZDE.


PF2022

PF2022


Vědecká rada UK ocenila prof. Nešetřila

"Vědecká rada UK ocenila osobnosti Univerzity Karlovy, jež v nedávné době oslavily významná životní jubilea. Patří mezi ně i prof. Jaroslav Nešetřil z MFF UK. Z rukou rektora a předsedy rady Tomáše Zimy minulý týden převzal historickou medaili za významné celoživotní dílo v oboru aplikované matematiky a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK."
Celý článek naleznete na stránkách MFF UK, zde.

Zároveň blahopřejeme prof. RNDr. Jaroslavu Nešetřilovi, DrSc. k 75. narozenínám a za SOB přejeme hodně zdraví a dalších věděckých úspěchů!


Shromáždění členů spolku

Dne 14. července 2021 proběhlo jednání Shromáždění členů Společnosti Otakara Borůvky. Na návrh RNDr. Vladimíra Kaňovského, CSc., předsedy dozorčí rady, byl zvolen doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. na uvolněné místo člena dozorčí rady.

Na základě vlastní žádosti doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. odstoupil z funkce člena správní rady a na návrh doc. RNDr. Bedřicha Půži, CSc., předsedy správní rady. Shromáždění členů zvolilo Mgr. Milana Křápka, Ph.D. členem správní rady.

Shromáždění členů SOB vyjádřilo souhlas, aby Společnost Otaraka Borůvky ve spolupráci s Masarykovou univerzitou letos na podzim uspořádala semináře k 95. výročí vyřešení minimálního problému prof. Otakarem Borůvkou. Další informace o semináři a potvrzení účasti můžete provést ZDE.
EDIT: Na základě stále se zpřísňujících opatření proti covidové pandemii přípravný výbor v pátek 19. listopadu jednomyslně rozhodl odložit konání slavnostního semináře "Dílo Otakara Borůvky v kontextu současné teorie grafů" na 30. května 2022. Děkujeme za pochopení.

Zápis z jednání je přístupný pouze registrovaným členům spolku v zabezpečené části stránek (ZDE). Výpis platných z obchodního rejstříku naleznete zde.


Jmenování prorektorem

Blahopřejeme doc. RNDr. Michalovi Gregušovi, PhD.
ke jmenování prorektorem pro informační technologie
na Univerzitě Komenského v Bratislavě (FM UK) od 1. července 2021 a přejeme mnoho úspěchů!


Český rozhlas Zlín vzpomíná na prof. Borůvku

Český rohlas Zlín uveřejnil na svých stránkách článek o prof. Borůvkovi (zde). Součástí vzpomínek je i rozhovor s ředitelem gymnázia v Uherském Hradišti Zdeňkem Botkem.

Děkujeme, že s námi vzpomínáte na tohoto velkého muže, rodáka z Uherského Ostrohu, Otakara Borůvku.


Zvukové vzpomínky prof. Otakara Borůvky

"Váženému posluchači dáváme k dispozici výběr z vyprávění prof. Borůvky, který zpracoval doc. Franců, v pevné víře, že přiblíží osobnost člověka a vědce, pedagoga, organizátora i pamětníka, jehož života i práce si Masarykova univerzita, Akademie věd ČR, akademická obec a široká veřejnost velmi váží."
Jaromír Vosmanský (Brno, duben 1999)


Celý příběh o této nahrávce si můžete přečíst na konci stránky věnované životu a dílu prof. Otakara Borůvky (zde).

Děkujeme Ing. Pavlu Šilerovi za digitalizaci původní audiokazety.


Sledujte nás na FB!

Zřídili jsme pro vás stránku na Facebooku, aby vám neunikla žádná událost ani důležitá informace.
Věnujte nám LIKE a přidejte se ke sledujícím:This year's activities


    There are no activities to display in 2022.