DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
Rychlá navigace

Pořádané akce


<< <
 • 1989
 • 1995
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
> >>

Činnost v roce 1999

V roce 1999 společnost Otakara Borůvky

 • vydala pamětní brožuru 100. Výročí narození Prof. RNDr. Otakara Borůvky, DrSc.
 • podílela se na vydání monografie Otakar Borůvka.
 • organizovala dne 10. května 1999 Oslavy 100. výročí narození Otakara Borůvky:
  • odhalení pomníku Otakara Borůvky na čestném pohřebišti města Brna,
  • slavnostní shromáždění za přítomnosti představitelů Masarykovy Univerzity, vedení města Brna a rodného města Uherského Ostrohu, Matematického ústavu AV ČR, slovenských matematiků, jeho blízkých spolupracovníků a příbuzných.
  • vzpomínka na prof. Borůvku při pravidelné studentské bohoslužbě v Jezuitském kostele.
  • vzpomínkový pořad "Pan profesor vypráví o svém životě".
 • podílela se na organizaci mezinárodní Středoevropské olympiády v informatice (2.-4. září, v Brně, s FI MU).
 • spoluorganizovala mezinárodní konferenci Informační společnost a rizika ve finančnictví roku 2000 (v Brně 24.-25. listopadu, s Okresní hospodářskou komorou Brno - venkov).
 • zajistila televizní Medailon Otakara Borůvky.

Zvukové vzpomínky prof. Otakara Borůvky

"Váženému posluchači dáváme u příležitosti 100. výročí narození prof. Borůvky k dispozici výběr z jeho vyprávění, který zpracoval doc. Franců, v pevné víře, že přiblíží osobnost člověka a vědce, pedagoga, organizátora i pamětníka, jehož života i práce si Masarykova univerzita, Akademie věd ČR, akademická obec a široká veřejnost velmi váží."
Jaromír Vosmanský (Brno, duben 1999)


Celý příběh o této nahrávce si můžete přečíst na konci stránky věnované životu a dílu prof. Otakara Borůvky (zde).